15 марта 2016

Навчальна програма Малої Академії Наук, секція журналістики

3353

Пропонуємо керівникам гуртків вищого рівня «МАН, секція журналістики» варіант інтенсивної програми, розрахованої на 2 роки навчання. Упорядник – методист вищої категорії Ірина Шевченко. Гурток працював за цією програмою 6 років. Результат – призові місця, зайняті у конкурсах захисту дослідницьких робіт обласного та Всеукраїнського рівнів (Донецька область) впродовж 2009-2014 років.

Пояснювальна записка

Програма МАН секції журналістики розрахована на два роки для дітей, підлітків та молоді 14-21 років, які мають бажання вивчати основи журналістики та займатися дослідницькою роботою.

Практична спрямованість програми враховується у формах та методах індивідуальних занять, що організуються за принципами підготовки матеріалів до публікацій, обговорень, захисту на конференціях МАН. Теоретичні знання та виховні морально-етичні домінанти одержуються під час обговорень, дискусій, інструктажів, доповідей на конференціях, самонавчання з використанням відповідної методичної літератури у бібліотеці МАН, а також під час групової практичної роботи: прес-конференцій, зустрічей з цікавими людьми, круглих столів зі спеціалістами, краєзнавчих та екологічних експедицій, виїзних занять з ціллю систематичного висвітлення міського життя тощо.

 

Програма має наступні інноваційні аспекти:

елементи інтеграції журналістського, літературознавчого та психологічного напрямків позашкільної освіти та навчання користуванню ПК з урахуванням шкільного базового компоненту з інформатики, мовознавства, літературознавства;

елементи формування конкретно-тактичних навчальних тем після анкетування слухачів та вивчення напрямків їх інтересів;

елементи психолого-педагогічної діагностики вихованців та формування на її основі результатів навчально-виховної мотивації;

використання на заняттях двох рівнів навчальних завдань: творчого та дослідницького;

сімейно-гендерний аспект, систематична співпраця з батьками вихованців.

Кількість дітей: від 10 до 16

Організація занять: групові заняття – 72 години на рік, індивідуальні - 360 годин на рік

Мета програми:

 • розширення кіл iнтересiв та знань вихованців, оволодіння ними теоретичними та практичними знаннями з журналістики, літературознавства, психології творчості, розвиток творчих можливостей кожного вихованці за принципом: „Нема дітей не обдарованих”;
 • оволодіння вихованцями методикою дослідницької роботи, оформлення готових робіт, захисту робіт на конференціях МАН;
 • формування активної, розумово розвиненої, обізнаної та компетентної людини із зрілою громадянською позицією та розумінням процесів, що йдуть у суспільстві за принципом: “Я – сьогоденний учасник подій”.

 

Змiст роботи:

 • додаткова освіта, надання вихованцям відчуття перспективи у житті: навчання основам таких професiй як редактор газети, відповідальний секретар, випускаючий редактор, редактор відділку, журналіст, репортер тощо;
 • вивчення основ літературного мовлення, журналiстики, принципів створення прозаїчного твору, літературної критики тощо – з опорою на шкільні знання з цих предметів;
 • вивчення основ дослідницької роботи, оформлення готових робіт, захисту їх на конференціях МАН;
 • вивчення основ психології спілкування та співіснування людей з різними поглядами на життя.


Перший рік навчання (14-17 р.)

Вищий рівень. Орієнтовно-тематичний план 432 г.

Теми
Кількість годин
Усього годин

Теоретичних

Практичних
I. Загальні теми (групова робота)
  1.1. Завдання та мета роботи МАН на поточний рік. 2 - 2
II. Основи психології (групова робота)
  2.1. Психологія спілкування (індивідуально, у групі, з респондентом, з керівником).

4

2

2

III. Основи літературної майстерності (індивідуальна робота)
 

3.1. Прозаїчний твір.

3.2. Віршування.

3.3. Літературна критика.

3.4. Авторські стильові особливості.

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

IV. Основи журналістики (групова робота)
 

4.1. Інформаційні жанри. Допис. Інтерв’ю. Репортаж. Стаття.

4.2. Аналітичні жанри. Огляд. Проблемна стаття. Журналістське розслідування.

4.3. Художньо-публіцистичні жанри. Нарис. Есе.

4.4. Сатиричні жанри. Фейлетон. Памфлет

4.5. Стиль журналіста.

4.6. Тематична спеціалізація.

4.7. Мовна та філологічна етика журналіста.

4.8. Юридична та психологічна етика журналіста

4.9. Права журналіста.

4.10. Знайомство з програмами вузів журналістського, літературного, історико-географічного, екологічного та комп’ютерного напрямків.

6

6

6

6

6

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

2

4

4

4

2

V. Основи журналістики (індивідуальна робота)
 

5.1. Інформаційні жанри. Допис. Інтерв’ю. Репортаж. Стаття.

5.2. Аналітичні жанри. Огляд. Проблемна стаття. Журналістське розслідування.

5.3. Художньо-публіцистичні жанри. Нарис. Есе.

5.4. Сатиричні жанри. Фейлетон. Памфлет

20

 

20

20

20

-

-

-

           -

20

20

20

 20

VI.

Підготовка та оформлення дослідницьких матеріалів  

(індивідуальна робота)

 

6.1. Планування та збір матеріалів. Методика дослідницької роботи.

6.2. Редагування матеріалів.

6.3. Створення дослідницької роботи.

6.4. Рецензування дослідницької роботи.

6.5. Оформлення дослідницької роботи

50

30

80

20

20

10

-

10

-

-

40

30

70

20

20

VII. Масова робота (групова)      
 

7.1. Робоча конференція.

Захист дослідницьких робіт

7.2. Підсумкова конференція

7.3. Масова робота: вогники, зібрання, чаювання

4

 

2

14

-

 

-

-

4

 

2

14

                                                                                                    432                       72                  360 
Зміст програми

I. Загальні теми,

групова робота – 2 годин (0+2)

 1. 1.Завдання та мета роботи МАН на поточний рік. Знайомство з Положенням про МАН. Анкетування щодо бажання займатися дослідницькою роботою у галузі журналістики. Обмін думками щодо ефективності навчання за методами МАН.

II. Основи психології та риторики,

групова робота – 4 годин (2+2)

 1. 1.Психологія спілкування Міжособові конфлікти та засоби їх вирішення. Місце особи у групі та її ролі. Тренінги. Психологія спілкування у групі. Група як єдиний організм. Ранги та рейтинги у групі. Рейтингова комфортність. Психологія спілкування з респондентом. Толерантність, зацікавленість, уважність, вміння слухати, вміння ставити питання, вміння коректувати напрям розмови, обізнаність по темі бесіди, обізнаність справами респондента. Тренінги Психологія спілкування керівника групи з підлеглим. Керування підлітковим колективом. Засоби вирішення конфліктів з підлітками. Тренінги.
 2. 2.Психологія подолання стресових та кризисних життєвих ситуацій Стрес. Аналіз ситуації. Релаксація. Аутотренінг. Допомога друзів та близьких. Телефони довіри. Соціальні служби.

Знання: психологія особи, групові фантазії, ранги, рейтинги, рангова комфортність, стрес, релаксація, аутотренінг.

Вміння: враховувати індивідуальні риси та здібності осіб, створювати доброзичливу атмосферу у колективі та рейтинговий комфорт.

III. Основи літературної майстерності,

індивідуальна робота – 80 годин (40+40)

(з розрахунку 10 годин індивідуальної роботи на тиждень

та 8 годин індивідуальної роботи з кожною дитиною)

 1. 1.Теорія прозаїчного твору. Мова твору. Практичне заняття: створення оповідання. Тема: „Класне життя мого класу” (приховане діагностування рейтингового статусу вихованців у шкільному колективі.) Комп’ютерні тренінги, набір кращих оповідань. Техніка безпеки, збереження життя та здоров’я під час роботи з комп’ютером. Корекційні індивідуальні бесіди.
 2. 2.Віршування: рима, розмір, думка, сюжет, мова, оригінальність, образ. Особливості поезії XXI століття, світові тенденції. Практичне заняття: віршування. Тема: „Смерть чи життя” (Приховане діагностування психологічного стану вихованців) Комп’ютерні тренінги, набір кращих віршів. Техніка безпеки, збереження життя та здоров’я під час роботи з комп’ютером. Корекційні індивідуальні бесіди.
 3. 3.Літературна критика. Авторський погляд. Тенденції розвитку літератури XXI століття, сучасність твору. Практичне заняття (можливий диспут чи круглий стіл): створення критичного відгуку щодо авторських оповідань та віршів.
 4. 4.Авторські стильові особливості. Практичні розбори (можливі диспут чи круглий стіл) на прикладах особистих творів, творчості місцевих літераторів та світових майстрів.

Знання: тенденції літературних процесів XXI століття.

Вміння: визначити тенденції розвитку літературних процесів, створити прозаїчний твір та вірш.

IV. Основи журналістики,

Групова робота – 46 годин (10+366)

4.1.   Теорія інформаційних жанрів. Допис, інтерв’ю, репортаж, стаття. Практика створення дописів у інформаційних жанрах. Тема: «Горячі міськи новини». Обговорення проблем: пошук інформації, достовірності інформації, інформації „для печаті – не для печаті”. Комп’ютерний набір найкращих дописів для дитячої газети. Взаємне редагування текстів. Корекційні індивідуальні бесіди.

4.2.    Теорія аналітичних жанрів. Огляд, проблемна стаття, журналістське розслідування. Практика створення дописів у аналітичних жанрах. Журналістське розслідування. Тема: „Чиє завжди зверху?” (гендерні дослідження, приховане діагностування морально-етичних імперативів вихованців.) Обговорення проблеми: розслідування як засіб впливу на суспільство. Комп’ютерний набір найкращих дописів. Взаємне редагування текстів. Корекційні індивідуальні бесіди.

4.3.    Теорія художньо-публіцистичних жанрів. Нарис. Есе. Практика створення дописів у художньо-публіцистичному жанрі. Тема: „Мої батьки.” (дослідження психології сімейних відносин. приховане діагностування морального клімату у родинах вихованців.) Обговорення проблем: які роздуми цікаві, чи може пересічна людина стати героєм нарису, чим нарис та есе відрізняються від оповідання. Набір найкращих дописів. Взаємне редагування текстів. Індивідуальні корекційні бесіди.

4.4.   Теорія сатиричних жанрів. Фейлетон, памфлет. Практика створення

дописів у сатиричних жанрах. Тема: „ Курити не перекурити!” (Прихована діагностика морально-етичних імперативів вихованців.) Обговорення: що таке іронія, сатира та сарказм; чи можуть дописи у сатиричному жанрі бути образливими; над ким чи чим не можна кепкувати. Основи набору та верстки. Робочі програми: Microsoft Word,   Page Maker, Fotoshop тощо. Набір у програмах “Блокнот”, “Word”. Редагування текстів. Коректура. Граматична та літературна правка. Скорочення та дописування тексту. Верстка у програмі Page Maker. Набір найкращих дописів. Взаємне редагування текстів. Індивідуальні корекційні бесіди.

4.5.   Теорія стилів. Мова, засоби відображення мети, засоби

відображення головної думки, індивідуальні особливості стилю та мови. Створення різностильових дописів у жанрі інформації на тему: „А у нас у дворі...” Визначення стильових особливостей кожного гуртківця. Стиль видання: PR-преса, жовта преса тощо. Основи стильового дизайну газети. Колір, Композиційно-графічна модель. Засоби композиції. Стильова єдність елементів. Симетрія та асиметрія. Пропорції та масштаб. Обговорення можливих моделей стильового дизайну газет майбутнього. Бліц-конкурс моделей газет. Набір найкращих дописів. Взаємне редагування текстів. Індивідуальні корекційні бесіди.

4.6. Практикум. Тематична спеціалізація журналіста. Анкетування,

діагностування інтересів та схильностей. Створення особистого банку даних з обраної тематики. Архів даних. Тематичні колонки у газеті, визначення тематичних напрямків дитячої газети. Домашнє завдання за обраною темою. Основи макетування газети. Макет. Шпальта. Розташування матеріалу на шпальті. “Шапка”. Шрифти. Заголовки та підзаголовки. Вріз (лід). Рубрики. Фотографія. Ілюстрації тощо. Обговорення дизайну верстки місцевих та центральних газет.

4.7. Обговорення (можливий диспут, круглий стіл чи ток-шоу).

Мовна етика журналіста: класичне чи сленгове мовлення, слова-

паразити, доступність термінології для читача. Філологічна етика: класична українська мова, русизми чи полонізми, етика лексичного взаємопроникнення.

4.8. Обговорення. Юридична та психологічна етика. Толерантність.

Об’єктивність, відстороненість від подій, незалежність від особистих вподобань, неупередженість. Правдивість та точність викладення фактів. Доброзичливість критики. Презумпція прав людини. Захист прав людини. Неприпустимість зловживань свободою слова. Обговорення та оцінка з точки зору етичності гострих, емоційних, критичних статей місцевих журналістів.

4.9. Обговорення-диспут: „Права журналіста”. Вільне одержання,

використання, поширення та зберігання інформації. Здійснювання записів на диктофон. Пред’явлення редакційного посвідчення як засвідчення особи. Псевдонім. Відмова від публікації. Таємниці авторства. Захист з боку правоохоронних органів.

4.10. Знайомство з програмами вузів журналістського, літературного,

історико-географічного, екологічного та комп’ютерного напрямків.

Знання: інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні та сатиричні жанри журналістики, джерела інформації; стиль, тематична спрямованість, спеціалізація журналіста; мовна, філологічна, юридична та психологічна етичність журналіста; права людини, права журналіста, псевдоним; коректність, принциповість, об’єктивність, толерантність, відстороненість при висвітленні подій; принципи «для преси», «не для преси», «для фону». Робочі програми для створення газети ( Microsoft Word,   Page Maker, Fotoshop, Exel, Corel, ACDSee-4.0 тощо); макетування, стиль та дизайн газети.

Вміння: зробити допис у інформаційних, аналітичних, художньо-публіцистичних та сатиричних жанрах; провести журналістське розслідування; обговорити тему та зробити висновок; знайти цікаві риси у кожній людині; критикувати не ображаючи; визначити особливості власного стилю, мови, тематичних інтересів, підібрати собі влучного псевдонима; розмістити рекламу на шпальтах, зробити її етичною та привабливою для читача; захистити права респондента, визначити особисті права. Розробити стильову модель власної газети.

V. Основи журналістики,
Індивідуальна робота – 80 годин (0+80)
(з розрахунку 10 годин індивідуальної роботи на тиждень та 8 годин індивідуальної роботи з кожною дитиною)

5.1. Інформаційні жанри. Допис. Інтерв’ю. Репортаж. Стаття. Індивідуальні жанрово-тематичні завдання. Набір текстів. Редагування дописів. Перевірка теоретичних знань.

5.2. Аналітичні жанри. Огляд. Проблемна стаття. Журналістське розслідування. Індивідуальні жанрово-тематичні завдання. Набір текстів. Редагування дописів. Перевірка теоретичних знань.

5.3. Художньо-публіцистичні жанри. Нарис. Есе. Індивідуальні жанрово-тематичні завдання. Набір текстів. Редагування дописів. Перевірка теоретичних знань.

5.4. Сатиричні жанри. Фейлетон. Памфлет. Індивідуальні жанрово-тематичні завдання. Набір текстів. Редагування дописів. Перевірка теоретичних знань.

VI. Підготовка та оформлення дослідницьких матеріалів – 200 годин:

200 годин індивідуальна робота (20+180) з розрахунку 10 годин індивідуальної роботи на тиждень та 20 годин індивідуальної роботи з кожною дитиною;

6.1. Планування та збір матеріалів. Визначення ідеї, теми, завдань та жанру роботи. Визначення витоків інформації для вирішення завдань. Формування навичок роботи у бібліотеці. Формування навичок дослідницької роботи – розслідування, накопичення матеріалів, аналіз, порівняльний аналіз, структурування матеріалу, створення чорнетки дослідницької роботи.

6.2. Редагування матеріалів. Саморедагування. Правка. Редакторське редагування. Редакторська правка.

6.3. Остаточне створення дослідницької роботи.

6.4. Рецензування дослідницької роботи з експертною оцінкю.

6.5. Остаточне оформлення дослідницької роботи з урахуванням вимог держстандарту.

VII. Масова робота – 20 години

7.1. Робоча конференція. Захист дослідницьких робот. (Кінець січня - початок лютого)

7.2. Підсумкова конференція (травень)

7.3. Вогники, експедиції, виїзні засідання

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ВИХОВАНЦІ ПОВИННІ ЗНАТИ:

 • основи журналістики: задачі журналістики; особливості газетної, теле- та радіожурналістики; жанри журналістики, теми та ідеї дописів, стилі дописів; джерела інформації; стиль, мова, спеціалізація журналіста; методика досліджень, методика журналістських розслідувань;
 • основні принципи етики журналіста: культура поведінки; поважне відношення до респондента; правдивість та точність викладення матеріалу; захист прав людини, принцип „Не зашкодь!”; права та обов’язки журналіста; коректність, принциповість, об’єктивність, толерантність, відстороненість при висвітленні подій; принципи «для преси», «не для преси», «для фону»;
 • основи психології спілкування: особа, індивідуальні риси особи, цінність кожного психологічного типу, гендерна рівність, життеві ролі, лідерські риси особи, місце особи у групі, доброзичливість, толерантність, особливості міжособових конфліктів, подолання кризових життєвих ситуацій; основи досліджень морально-етичного та соціального життя підлітків; права дітей, газета як багатофункціональний клуб спілкування підлітків; основи психології спілкування з респондентом; тембр, привабливість, виразність, образність, логічність, переконливість та доказовість мови, стилі усного мовлення; засоби відстоювання своєї позиції під час диспутів та обговорень;
 • основи літературного мовлення: літературні жанри - прозові жанри, поетичні жанри, жанри літературної критики; основи створення літературних творів; слабкість твору, сильні сторони твору, “жіноча” та “чоловіча” література; літературний рух, поети й прозаїки міста; тенденції літературних процесів XXI століття;
 • основи газетної справи: редакційний колектив, виробнича нарада, редакційні професії; принципи збору матеріалів, прес-конференції, зустрічі з цікавими людьми, круглі столи, краєзнавчі та екологічні експедиції, опрацювання пошти; принципи редагування матеріалів, авторське редагування, редакційне редагування, граматична та літературна правка, скорочення та дописування тексту; основи комп’ютерного набору та верстки; основи макетування та дизайну випуску; стиль газети; покажчики тематичної моделі газети; реклама;
 • основи користування базовими програмами для створення газети: „Microsoft Word”, „Блокнот”, PageMaker, „AdobeTable3”, „ACDsee”, „Fotoshop”, „Corel”, „AdobIlustrator” тощо;
 • основи збереження життя та здоров’я: правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером та під час виїзних занять, правило перерв під час занять...

 

ВИХОВАНЦІ ПОВИННІ ВМІТИ:

 • основи журналістики:визначити особливості власного стилю, мови, тематичних інтересів, підібрати собі влучного псевдонима; знайти джерела інформації; зробити допис у газету різноманітними журналістськими жанрами у своєму авторському стилі; провести журналістське розслідування; забезпечити різномаїття тем та напрямків у руслі основної тематичної спрямованості газети; користуватися диктофоном; зробити звіт про екскурсію чи експедицію; підготувати матеріал для подання редактору; обговорити тему та зробити висновок; створити власне тематичне досье; визначити особисті професійні права та обов’язки; приймати участь у конкурсах різних рівнів;
 • основні принципи етики журналіста: вміти поважно відноситися до респондента, правдиво та точно викладати матеріали; захищати права людини, а найперше – права дітей та підлітків; впроваджувати принцип „Не зашкодь!”; знайти цікаві риси у кожній людині; критикувати не ображаючи; захистити права респондента, діяти у рамках прав журналіста, бути незалежним, відстороненим, об’ективним, толерантним, коректним, принциповим;
 • основи психології спілкування: виразно, чітко, логічно, переконливо та доказово розмовляти; коректно спілкуватися з респондентом; коректно відстоювати свою точку зору при обговоренні; знайти своє місце у колективі, мати адекватну самооцінку, розрізнити та враховувати індивідуальні риси особи; визначити гендерний аспект у мисленні людини; бути доброзичливим, коректним, доброзичливо долати конфліктні ситуації, вміти брати на себе відповідальність; бути відповідальними за морально-етичний клімат у гуртку, створювати доброзичливу атмосферу у колективі та рейтинговий комфорт для кожної особи;
 • основи літературного мовлення: розрізняти прозаїчні, поетичні та літературно-критичні жанри; написати вірша, оповідання, новелу, єсе тощо у різних жанрах; визначити власний стиль створення літературного допису; визначати слабкі та сильні сторони твору, аналізувати явища, робити висновки, висловлювати критичні думки;
 • основи газетної справи: сформувати редакцію: розподілити посади та виконувати обов’язки головного редактора, редактора відділку, редактора колонки, відповідального секретаря, випускаючого редактора, чергового редактора, рекламного агента, оглядача, репортера, кореспондента тематичного профілю, фейлетоніста, фотокореспондента, художника-оформлювача, набірників, верстальників, дизайнерів комп’ютерної верстки та оформлення, тощо; визначати теми та ідеї дописів, збирати матеріал, робити дописи у різних жанрах, набирати тексти, редагувати їх, підбирати ілюстративний матеріал, знаходити заголовка чи підзаголовка, розподіляти дописи по тематичних шпальтах; визначати стильові елементи випуску, макетувати шпальту, розробити “шапку”, рубрику, визначити шрифт, зверстати випуск; розмістити рекламу на шпальтах, зробити її етичною та привабливою для читача; розробити стильову модель газети; розробити стильовий дизайн газети; аналізувати газету в цілому та окремі матеріали;
 • користуватися базовими комп’ютерними програмами для виготовлення газети: „Microsoft Word”, „Блокнот”, PageMaker, „AdobeTable3”, „ACDsee”, „Fotoshop”, „Corel”, „AdobIlustrator” тощо;
 • основи збереження життя: додержуватися техніки безпеки, правильної осанки та правила перерв підчас занять та при роботі з комп’ютером.

 

Основними методом діагностики та контролю отриманих результатів є:

 • зріст якості газети від випуску до випуску, як наочного кінцевого результату співпраці підлітків, розвитку їх творчих здібностей, професійної підготовки та відповідального відношення до дорученої справи;
 • публікації матеріалів слухачів МАН у пресі;
 • участь слухачів МАН у конкурсах різних рівнів та їх результати;
 • життєздатність колективу та рівень адаптації кожного вихованця до оточуючого світу.

 

ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ (16-18 Р.),

Вищий рівень.

Орієнтовно-тематичний план (432 г.)

Теми
Кількість годин
Усього годин

Теоретичних

Практичних
I. Загальні теми (групова робота)
  1.1. Завдання та мета роботи МАН на поточний рік. 2 - 2
II. Основи психології (групова робота)
  2.1. Узагальнення досвіду минулого навчального року. Психологія індивідуальної творчості.

4

2

2

III.

Особливості особистої літературної та мовної майстерності

(індивідуальна робота)

 

3.1. Тема, ідея, сюжет, фабула.

3.2. Ідеальний автор, ідеальний герой, ідеальний читач.

3.3. Текст, підтекст, гіпертекст.

3.4. Принцип ввічливості Джона Ліча.

20

20

 

20

20

-

-

 

-

-

20

20

 

20

20

IV. Журналістський майстер-клас, знайомство з творчістю ведучих журналістів Горлівки, України, СНГ (групова робота)
 

4.1. Інформаційні жанри. Допис. Інтерв’ю. Репортаж. Стаття.

4.2. Аналітичні жанри. Огляд. Проблемна стаття. Журналістське розслідування.

4.3. Художньо-публіцистичні жанри. Нарис. Есе.

4.4. Сатиричні жанри. Фейлетон. Памфлет

4.5. Проблеми свободи слова та вільних ЗМІ.

4.7. Заборонені теми.

4.9. Знайомство з програмами вузів журналістського, літературного, історико-географічного, екологічного та комп’ютерного напрямків.

6

 

6

6

6

8

8

6

2

 

2

2

2

-

-

-

4

 

4

4

4

8

8

6

V. Основи журналістики (індивідуальна робота)
 

5.1. Інформаційні жанри. Витоки інформації, особистий банк даних.

5.2. Аналітичні жанри. Ерудованість, філософічність, порівняльність.

5.3. Художньо-публіцистичні жанри. Пошук тем, бачення незвичайного у звичайному.

5.4. Сатиричні жанри. Постмодернизм у журналістиці

20

 

20

20

         20

-

 

-

-

           -

20

 

20

20

         20

VI.

Підготовка та оформлення дослідницьких матеріалів  

(індивідуальна робота)

 

6.1. Планування та збір матеріалів. Методика дослідницької роботи.

6.2. Редагування матеріалів.

6.3. Створення дослідницької роботи.

6.4. Рецензування дослідницької роботи.

6.5. Оформлення дослідницької роботи

50

 

30

80

20

20

10

 

-

10

-

-

40

 

30

70

20

20

VII.

7.1. Робоча конференція.

Захист дослідницьких робіт

7.2. Підсумкова конференція

7.3. Масова робота

4

 

2

14

-

 

-

-

4

 

2

14

                                                                                                         432                           30                  402

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

I. Загальні теми – 2 годин (0-2), групова робота

 1. 1.Завдання та мета роботи МАН на поточний рік. Узагальнення досвіду минулого року навчання. Визначення пріоритетів навчання. Корекція тематичної спрямованості. Обговорення планів щодо професійного визначення.

II. Основи психології – 4 годин (2-2), групова робота

2.1. Основи психології творчості та особливості психології творчої людини. Практичні заняття. Психологія спілкування з однолітками, з батьками, з респондентами. Психологія співробітництва, співтворчості.

2.2. Психологія подолання кризових життєвих ситуацій. Індивідуальні та групові ігрові тренінги.

Знання: психологія творчості, спілкування, співпраці, обмін досвідом, наставництво, аутотренінг, релаксація, тренінг, ігровий тренінг, тренер, інструктор.

Вміння: зіграти роль, застосовувати методи особистого аутотренінгу та релаксації, вирішити конфліктну ситуацію з однолітками, з батьками, з респондентами.

III. Особливості особистої літературної майстерності 80 годин (0-80),

індивідуальна робота

3.1. Тема. Ідея. Сюжет. Фабула. Практичні заняття. Самоаналіз та аналіз прозаїчних творів інших слухачів МАН. Оповідання, новела, есе. Набір кращих робіт.

3.2. Ідеальний автор. Ідеальний герой. Ідеальний читач. Умберто Еко: «Подорожі у літературних лісах». Практичні заняття. Самоаналіз та аналіз прозаїчних творів інших слухачів МАН. Авторський стиль: мова, образ, підтекст, поетичні засоби виразності мови, композиція. Набір кращих робіт.

3.3. Текст. Підтекст. Гіпертекст. Завдання та над завдання. Ерудованість, як можливість створення підтексту та гіпертексту. Практичні заняття. Літературна критика, загальні принципи. Коректність, виваженість, об’єктивність, іронічність. Обговорення: літературні тенденції двадцять першого століття у світі, в України, у рідному місті. Набір кращих дописів.

3.4. Принцип ввічливості Джона Ліча. Обличча автора, обличча героя, обличча читача. Художні засоби принципу ввічливості. Практичні заняття. Самоаналіз. Набір кращих дописів.

Знання: особливості жанрів, напрямків, стилю, засобів формування тексту та виразності мови, тематична та ідейна спрямованість.

Вміння: створити прозаїчний або поетичний твір та проаналізувати його особливості, сильні та слабкі сторони.

IV. Журналістський майстер-клас, знайомство з творчістю ведучих журналістів міста, області, України, СНГ – 46 години (8-38), групова робота

4.1. Інформаційні жанри. Допис. Інтерв’ю. Репортаж. Стаття. Аналіз творів улюблених журналістів. Аналіз періодичних видань. Обговорення. Зустріч з цікавою людиною. (6 години)

4.2. Аналітичні жанри. Огляд. Проблемна стаття. Журналістське розслідування. Аналіз творів улюблених журналістів. Аналіз періодичних видань. Обговорення. Зустріч з цікавою людиною (6 години)

4.3. Художньо-публіцистичні жанри. Нарис. Есе. Аналіз творів улюблених журналістів. Аналіз періодичних видань. Обговорення. Зустріч з цікавою людиною (6 години)

4.4. Сатиричні жанри. Фейлетон. Памфлет. Аналіз творів улюблених журналістів. Аналіз періодичних видань. Обговорення. Зустріч з цікавою людиною (6 години)

4.5. Проблеми свободи слова та вільних ЗМІ. Обговорення. Дискусія. Зустріч з цікавою людиною. Круглий стіл. Ток-шоу. (10 годин)

4.7. Заборонені теми. Дискусія. Зустріч з цікавою людиною. Круглий стіл. Ток-шоу. (8 годин)

4.9. Знайомство з програмами вузів журналістського, літературного, історико-географічного, екологічного та комп’ютерного напрямків. (4 години)

Знання: жанри журналістики, стиль журналіста, тематична спрямованість журналіста, етика журналіста, права журналіста, законодавство України відносно преси та журналістики. Основи риторики, ведення дискусії, круглого столу, ток-шоу.

Вміння: аналізувати дописи, визначити особистий стиль та тематичну спрямованість, захищати права людини, діяти у межах чинного законодавства України. Підготувати круглий стіл, ток-шоу, дискусію. Виголосити промову – доказово, точно, зрозуміло для слухача, у рамках відведеного часу, Бути толерантним, ввічливим, коректним.

V. Основи журналістики – 80 годин (0-80), індивідуальна робота

5.1. Інформаційні жанри. Витоки інформації, особистий банк даних. Створеннята аналіз дописів для міських газет у інформаційних жанрах. Інтерв’ю, репортаж. Виконання завдань. Вільний пошук новин, тем та ідей. Персоніфікація матеріалів. Засоби виразної мови у репортажі, наочність показу подій. Визначення понять „сучасність твору” та „сучасність засобів формування матеріалу”. Законодавство України про інформацію, друк, авторські права тощо. Права людини.

5.2. Аналітичні жанри. Ерудованість, філософічність, порівняльність. Створення та аналіз дописів для міських газет у аналітичних жанрах. Огляд. Проблемна стаття. Журналістське розслідування та дослідження. Принципи, „підводні камені” та етика журналістського розслідування. Тематична спеціалізація журналіста. Особисте тематичне досье. Періодичність зміни тематичної спрямованості. Чесність та принциповість журналіста, зловживання інформацією, „папарацці”, „жовта преса”, журналістика та PR–технології. Диспут: „Чи є в Україні справжня журналістика?”

5.3. Художньо-публіцистичні жанри. Пошук тем, бачення незвичайного у звичайному. Створення дописів для міських газет у художньо-публіцистичних жанрах. Нарис. Есе. Образність мови твору. Персоніфікація, як засіб наближення до читача. Права журналіста. Законодавство України про права журналіста. Правоохоронні органи і журналіст.

5.4. Сатиричні жанри. Постмодернизм у журналістиці Створення дописів для міських газет у сатиричних жанрах. Фейлетон. Памфлет. Особливості гумористичного, іронічного, сатиричного та саркастичного виразу думок. Етичність сатири. Захист журналіста, журналіст у „гарячих точках планети”, доля журналіста.

Знання: жанри журналістики, стиль журналіста, тематична спрямованість журналіста, етика журналіста, права журналіста, , законодавство України відносно преси та журналістики.

Вміння: зробити допис у різних жанрах журналістики, опублікуватися у періодичних виданнях.

VI. Підготовка та оформлення дослідницьких матеріалів – 206 годин:

200 годин індивідуальна робота (20+180) з розрахунку 10 годин індивідуальної роботи на тиждень та 20 годин індивідуальної роботи з кожною дитиною;

6.1. Планування та збір матеріалів. Визначення ідеї, теми, завдань та жанру роботи. Визначення витоків інформації для вирішення завдань. Формування навичок роботи у бібліотеці. Формування навичок дослідницької роботи – розслідування, накопичення матеріалів, аналіз, порівняльний аналіз, структурування матеріалу, створення чорнетки дослідницької роботи.

6.2. Редагування матеріалів. Саморедагування. Правка. Редакторське редагування. Редакторська правка.

6.3. Остаточне створення дослідницької роботи.

6.4. Рецензування дослідницької роботи з експертною оцінкю.

6.5. Остаточне оформлення дослідницької роботи з урахуванням вимог держстандарту.

VII. Масова робота – 20 години

7.1. Робоча конференція. Захист дослідницьких робот. (Кінець січня - початок лютого)

7.2. Підсумкова конференція (травень)

7.3. Вогники, експедиції, виїзні засідання

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

ВИХОВАНЦІ ПОВИННІ ЗНАТИ

 • основи журналістики,
 • основи журналістської етики,
 • основи газетярської справи,
 • основи психології спілкування,
 • основи літературознавства,
 • основи користування ПК.

ВИХОВАНЦІ ПРВИННІ ВМІТИ

 • визначати тематику та ідеї дописів; збирати матеріали для дописів з урахуванням чинного законодавства щодо друку та інформації, а також з урахуванням понять про журналістську етику;
 • спілкуватися з респондентом з урахуванням навичок з риторики та понять про журналістську етику;
 • робити дописи у різних жанрах для газети та радіо, редагувати дописи; визначати тематичну модель газети, особливості стилю та дизайну, макетувати та верстати газету, аналізувати випуск;
 • складати поетичні та прозаїчні твори у різних жанрах та аналізувати художньо-літературні дописи;
 • приймати участь у конкурсах різних рівнів та робити дописи з урахуванням вимог МАН;
 • визначати пріоритетні проблеми у колі екологічних та краєзнавчих питань, приймати участь у їх вирішенні;
 • користуватися ПК та видавничими програмами для створення газети;
 • виробити особисту модель спілкування зі світом; ефективно вирішувати особисті конфліктні ситуації у школі, вдома та у гуртку; вміти адаптуватися до складностей життя;
 • визначити свій особистий життєвий шлях, сенс життя, особисте гуманістичне та оптимістичне ставлення до проблем життя;
 • ділитися життєвим та фаховим досвідом набутим у гуртку з молодшими товаришами-гуртківцями, опікуватися ними, створювати теплий, родинний мікроклімат у колективі з урахуванням знань основ гендерного мислення;
 • визначити особисту професійну спрямованість та шляхи досягнення життєвих цілей.

Основним методом діагностики та контролю є:

 • життєздатність колективу – на добровільних засадах, на принципах взаємодопомоги, взаємоповаги та доброзичливості формується самодостатній колектив спільників, у якому кожний вихованець знаходить комфортне місце, ділову нішу та відчуває себе необхідною; колектив формується не на конкурсній основі, а по принципу – “кожна дитина має право займатися такою творчою діяльністю, якою хоче”;
 • рівень адаптації кожного вихованця до оточуючого середовища - формується активна позитивна життєва позиція вихованців, яка відкриває можливості знайти сенс та своє місце у житті; усвідомити, що у житті можна ставити позитивні цілі та досягати їх; віднайти, розкрити та розвинути свої творчі здібності, бо до колективу приймаються усі діти, незалежно від їхніх об’єктивних здібностей, по принципу – “нема дітей нездібних”; якщо навіть хтось не зможе нічого зробити безпосередньо для створення газети, вони залишаються у колективі як “здібні друзі”, або “здібні помічники”, що також дає змогу для виховування самоповаги та формування високого рейтингу вихованця у колективі; через тісний зв’язок керівника гуртка з батьками та шкільними вчителями, співпрацю з ними, гуртківці отримують можливість покращити стосунки у сім’ї й своє становище у школі, отримати більш високий рейтинг самоповаги та поваги у шкільному колективі;
 • обсяг знань та вмінь вихованців, що мають нагоду збільшити обсяг знань, розширити коло інтересів, покращити результати навчання у школі, навчитися гуманістичному погляду на світ, навчитися поважати різнобарвні національні та культурні традиції нашого суспільства, фіксувати та вирішувати на своєму рівні екологічні та краєзнавчі проблеми, отримати першооснови професійних навичок з інформатики, журналістики та газетної справи; навчитися спілкуватися із світом під час “круглих столів”, творчих відряджень, листування із своїми читачами, участі у конкурсах та фестивалях, спілкування з іншими дитячими колективами тощо; що дасть дитині змогу побачити перспективи життя та своє місце у ньому;
 • тиражна різнопланова дитяча газета, досягнення при участі у конкурсах та публікації у міських ЗМІ – як наочний результат колективної співпраці та особистих надбань.
 
ЛІТЕРАТУРА
 1. Богданов Н., Вяземский Б. Справочник журналиста. – Л.: 1971 – 200 с.
 2. Виленский М. Как написать фельетон. –   М., 1982 – 80 с.
 3. В.Іванов. Техніка офо
 4. Богданов Н., Вяземский Б. Справочник журналиста. – Л.: 1971 – 200 с.
 5. рмлення газети. – Київ, 2000 – 90 с.
 6. Георгиев Д. Режиссура газеты. – М., 1979 – 64 с.
 7. Елена Горбунова, Сергей Грушевский. Как интервьюировать детей. Руководство для журналистов. –М., 2000 – 140 с. (Інтернет-видання)
 8. Єфімцева С.А. Тренінг спілкування для старшокласників / За редакцією Гільбуха Ю.З. – К.: ін-т психології АПН України, 1984 – 80 с.
 9. Засоби масової інформаціі. Українське законодавство. – Київ, 1999 – 55с.
 10. Краєзнавство. Пам’ятки України. – Київ, 1994 – №4 – с. 3-5.
 11. Лазаревич Э., Абрамович А. Практикум по литературному редактированию. – 1986 – 115 с.
 12. Мильчин А.Е. Книга редактора. – М., 1988 – 300 с.
 13. Ораторское искусство лектора. Хрестоматия. – М., 1986 – 160 с.
 14. Рогов И. Настольная книга практического психолога. – М., 1997 – 120 с.
 15. Рябокляч А. Твій друг газета. – Київ, 1961 – 80 с.
 16. Самодкива Н.В. «Игры в которые играют…». Психологический практикум. – г. Дубна: «Феникс +», 2000 – 128 с.
 17. Учим детей общаться / Под ред. И.Дубровиной. – М.,1999 – 60 с.
 1. Фихтелиус Эрик. Десять заповедей журналистики.Стокгольм, 1999 – 120 с. (Інтернет-видання)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Медіагрупа Скрепка

    Україна, м. Харків
    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
    +38 (050) 96-56-629 (9:30 - 18:30)

Ми в соц.мережах: